Årsmöten

En gång per år (Under Maj) hålls ett årsmöte där medlemmar bjuds in för att ta del av vad som skett under det senaste året, ta eventuella större beslut om framtida investeringar samt välja styrelsemedlemmar som skall under ett års tid ta beslut kring vårt område och arbeta för att underhålla våra gemensamma anläggningar.

Medlemmar kan även lämna in motioner inför stämman (senast sista mars) som då tas upp på stämmodagen och där man kan rösta för eller emot ett sådant framlagt förslag, eller om man väljer att bereda frågan ytterligare för senare beslut.

Det är viktigt att alla medlemmar deltar på stämman för att ha en så bra inblick som möjligt kring det ekonomiska läget, kring framtida investeringar samt pågående underhåll.