Området

Historia – info om Norumsgärdes historik kommer så småningom. Har du information eller bilder från Norumsgärde “förr”? Kontakta gärna styrelsen.

Områdesritning 1.

Områdesritning 2 (stor).

Städområde för varje länga (TUR)