Kostnader/avgifter

För att kunna sköta och driva föreningens gemensamhetsanläggning tar samfällighetsföreningen ut en medlemsavgift. Storleken på denna avgift och övrig budget för samfällighetsföreningen fastställs på årsstämman. Medlemmarna debiteras en månadskostnad i vilken det ingår medlemsavgift och á-contobetalning för bl.a vatten- och värmekostnaderna. Föreningens bankgiro nr är Bg: 342-1559

Varje år görs en avräkning och medlemmarnas eventuella återbäring eller tillägsinbetalning redovisas senast i april månad. I avräkningen ingår följande.

Medlemsavgift  

Värme – Hela områdets värmeförbrukning debiteras föreningen på en räkning. Fördelningen mellan radhusen sker beroende på bostadsytans storlek.

Vatten – Varje radhuslänga har sin egen vattenmätare och hela längans förbrukning debiteras följdaktligen föreningen på en räkning. Fördelningen sker lika mellan antalet radhus inom längan (om ej egna vattenmätare installerats).

Sophämtning – Alla delar lika på den gemensamma kostnaden som debiteras föreningen.

Kabel-TV – Alla delar lika på den gemensamma kostnaden som debiteras föreningen.

Garage-EL – Alla delar lika på den gemensamma kostnaden som debiteras föreningen.

Bredband – Alla delar på den gemensamma kostnaden som debiteras föreningen.

Betalningsdag: 28:e varje månad

Månadskostnad: 2 500:-

Månadskostnad gavelhus: 2 700:-

Övriga driftskostnader, t.ex. hushålls-el och försäkring betalas av fastighetsägaren själv.

IP-telefoni: 79:- / månad eller 49:- / månad. Se info här.