Almanacka

Det finns egentligen bara fem stycken tillfällen som man behöver komma ihåg i vårt område. Vilket innebär att man inte behöver ha en “flashig” almanacka funktion direkt   :-P

Städdagar i föreningen har  två gånger per år.

  • Vårstäddagen sker alltid på lördagar V.15, kl 09:00-12:00 om inget annat meddelats via utskick.
  • Höststäddagen sker alltid på lördagar V-45, kl 09:00-12:00 om inget annat meddelats via utskick.

Kontaktmannamöte sker i samband med städdag.

  • Kontaktmannamöte sker alltid tisdagar V.15, kl 18:30-21:00 om inget annat meddelats via utskick.
  • Höststäddagen sker alltid på tisdagar V-45, kl 18:30-21:00 om inget annat meddelats via utskick.

Föreningstämma sker endast en gång per år.

  • Den skall ske senast under Maj månad.  En kallelse till denna stämma kommer alltid ut till samtliga medlemmar.