Tips

YTTERBELYSNING – Låt gärna ytterbelysningen till entredörren vara på. Sätt i en lågenergi lampa så är kostnaden minimal på ett år. Istället fär vi ett säkrare område att gå i under den mörka delen av dygnet.

UNDVIK VATTENSKADOR – Ladda ner där här bilden för info om hur du kan förebygga vattenskador.

LÄCKANDE GAMMAL VENTIL – Det är många som inte vet om att det faktiskt finns en ventil som passar våra gamla element, det har ju alltid hetat att det inte finns att få tag på o-ringar m.m. Men av en “slump” så fick vi vetskap om att det faktiskt finns en sats som kan ersätta den befintliga och som innebär att man inte måste byta hela elementet m.m. Här är en länk till utbytessatsen, så ser ni hur den ser ut. Detta är ifrån en återförsäljare, så ni måste beställa ifrån en VVS affär. Artikelnummer 9000266.  Därtill tillkommer själva termostaten.  Men denna åtgärd kommer att förbättra värmefördelningen i fastigheten.