Städområde indelning

 

STÄDOMRÅDE.
Bifogar härmed en bild över indelning gällande städområde i vår samfällighet. Detta är något som varit fast under alla åren och som fungerat då och borde fungera så även idag. Detta innebär att alla de fastigheter som finns inom respektive ruta ansvarar helt och hållet för renhållning, underhåll så som gräsklippning, buskklippning, ogräsrensning och allt däremellan i just det specifika området.

En del fastigheter inom respektive ruta har anammat ett sätt att varjelänga turas om att ta hand om HELA det området och där man byts av varje månad/år eller liknande. Många har å andra sidan delat ut ett litet område till varje fastighet inom detta städområde och som de har hand om hela tiden. Tex några buskar, någon gräsplätt osv. Då vet man alltid vem det är som ansvarar just för den plätten/busken och kan peka på att jobbet inte är gjort. Detta är vad de flesta har och som fungerat bra.

Nu verkar det vara undersatt på många områden där gräs inte klipps och där man låter allt växa igen. Det är städområdets ansvar att något görs åt detta. Ni som är kontaktmän måste se till att detta styrs upp så att de fastigheter inom ens städområde vet vad som gäller och vilken plätt som de skall ansvara för. Vi skall inte behöva börja anlita hjälp för de områden som alltid annars skötts av de boenden i områden. Detta underhåll är alltså något som skall ske kontinuerligt och som man inte skall låtas växa igen och där man förväntar sig att detta görs först på städdagen.

Är det några oklarheter kring det hela så är det bara att fråga någon i styrelsen…

 

Städområden copy