Städområde indelning

 

STÄDOMRÅDE.
Bifogar härmed en bild över indelning gällande städområde i vår samfällighet. Detta är något som varit fast under alla åren och som fungerat då och borde fungera så även idag. Detta innebär att alla de fastigheter som finns inom respektive ruta ansvarar helt och hållet för renhållning, underhåll så som gräsklippning, buskklippning, ogräsrensning och allt däremellan i just det specifika området.

En del fastigheter inom respektive ruta har anammat ett sätt att varjelänga turas om att ta hand om HELA det området och där man byts av varje månad/år eller liknande. Många har å andra sidan delat ut ett litet område till varje fastighet inom detta städområde och som de har hand om hela tiden. Tex några buskar, någon gräsplätt osv. Då vet man alltid vem det är som ansvarar just för den plätten/busken och kan peka på att jobbet inte är gjort. Detta är vad de flesta har och som fungerat bra.

Nu verkar det vara undersatt på många områden där gräs inte klipps och där man låter allt växa igen. Det är städområdets ansvar att något görs åt detta. Ni som är kontaktmän måste se till att detta styrs upp så att de fastigheter inom ens städområde vet vad som gäller och vilken plätt som de skall ansvara för. Vi skall inte behöva börja anlita hjälp för de områden som alltid annars skötts av de boenden i områden. Detta underhåll är alltså något som skall ske kontinuerligt och som man inte skall låtas växa igen och där man förväntar sig att detta görs först på städdagen.

Är det några oklarheter kring det hela så är det bara att fråga någon i styrelsen…

 

Städområden copy

 

 

nyheter1

Höststäddag 11:e November 2017

Höststäddagen sker Lördagen den 11:e November 2017 med start kl 09:00.

På städdagen städar vi de gemensamma ytorna i vårat område.

Kompostpåsar finns att hämta i föreningens garage mellan kl 09:00-12:00.

Mvh
Styrelsen

nyheter1

Primär som entreprenörer i vårt område…

Styrelsen har nu anlitat Primär som entreprenör för diverse jobb i området. Till en början som en utvärdering och senare som eventuellt lösning. Vi är fortfarande ute efter folk som kan tänkas göra småjobb i området men då det inte finns något intresse kring det så får vi ha detta som en lösning till vidare. Så nu kommer ni att se Primär gubbar runt i vårt område som gör lite jobb då och då. Ni behöver då inte undra utan vet nu hur det ligger till.  Just nu skall de göra lite stuprörsjobb samt plank vid molockerna på matargata 3.

nyheter1

Inbrott i området – 2016-02-09

Nu har vi fått ett inbrott i området igen. Man har gått in via sidofönstret (gavel), men även försökt genom fönstret på skogssidan.

Var observanta nu kring folk som ni inte känner igen här i området. Speciellt ni om bor utmed skogslängan men även mot Tången.

 

 

nyheter1

Kontaktmannamöte ikväll, 18.30

Ikväll (kl 18.30) är det kontaktmannamöte på Norumsgårdens samlingslokal uppe på bibliotekteket vid Tuve torg.

Det vore jätteroligt och bra om så många som möjligt av kontaktmännen kunde komma dit, för att ta med sig information från de boende till styrelsen, men också för att plocka med sig information till sina grannar om vad som gäller på städdagen på lördag.

Glöm inte att ta med blanketterna om värme i garagen, som samlas in under mötet. Väl mött!

nyheter1

Kontaktmannamöte och städdag vecka 45

Precis som vanligt kommer Norumsgärdes städdag arrangeras lördagen vecka 45. Datumet är 7 november och som vanligt rullar vi igång klockan 09.00.

Mer information om de särskilda insatser vi ska göra gemensamt kommer på kontaktmannamötet som äger rum på tisdagen före städdagen, dvs. 3 november. Tiden är 18.30 och lokalen är Norumsgårdens samlingslokal.

En påminnelse om både kontaktmannamötet och städdagen kommer också i Norumsinfo, som kommer i era brevlådor om en liten tid.

MVH

Styrelsen

nyheter1

Uppmaning till kontaktmännen

Uppmaning till alla Kontaktmän.

Lämna in den listan som ni har fått underskrifter på gällande P-tillstånden. Det fattas en del som inte lämnat in denna till Johan på NG 25.

Gör detta omgående är ni snälla.