nyheter1

Kontaktmannamöte ikväll, 18.30

Ikväll (kl 18.30) är det kontaktmannamöte på Norumsgårdens samlingslokal uppe på bibliotekteket vid Tuve torg.

Det vore jätteroligt och bra om så många som möjligt av kontaktmännen kunde komma dit, för att ta med sig information från de boende till styrelsen, men också för att plocka med sig information till sina grannar om vad som gäller på städdagen på lördag.

Glöm inte att ta med blanketterna om värme i garagen, som samlas in under mötet. Väl mött!