nyheter1

Kontaktmannamöte och städdag vecka 45

Precis som vanligt kommer Norumsgärdes städdag arrangeras lördagen vecka 45. Datumet är 7 november och som vanligt rullar vi igång klockan 09.00.

Mer information om de särskilda insatser vi ska göra gemensamt kommer på kontaktmannamötet som äger rum på tisdagen före städdagen, dvs. 3 november. Tiden är 18.30 och lokalen är Norumsgårdens samlingslokal.

En påminnelse om både kontaktmannamötet och städdagen kommer också i Norumsinfo, som kommer i era brevlådor om en liten tid.

MVH

Styrelsen