Asfaltering kommer igång igen..

Imorgon den 22:a Sept så påbörjar NCC asfaltering av resterande ytor så som gångbanor. Gästparkeringar osv. Se till att era häckar är klippta och att GRÄS som vuxit ut på gången är borttaget. Vi vill inte ha tex maskrosor som skjuter upp genom asfalten. Så vänligen hjälp till med detta. Bort med allt gräs som finns där asfaltering skall ske. NCC räknar med att det kommer att ta 5 veckor innan allt är färdigt och det gäller även alla betongkantstenar som då skall vara fastspikade.