Autogiro- Ni behöver inte göra något alls

I.o.m. den höjningen som vi aviserat i April så behöver ni som har Autogiro inte tänka på något alls. Denna höjning utför vår Kassörska och ni behöver bara kontrollera att rätt summa dragits. 2500 för mittenhus…och 2700 för gavelhus. Ni som betalar manuellt får då tänka på den nya avgiften.