Stadgar & Regler

Glöstorps samfällighet och Norumsgärde regleras genom framförallt två dokument: föreningens stadgar och regler. Som boende är det viktigt att du känner till innehållet i båda dessa dokument för att ha klart för dig vilka rättigheter men också skyldigheter som det innebär att bo i en samfällighet.